Årsmøte 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I UTVIKFJELLET LØYPELAG SA

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i laget for rekneskapsåret 2022 mandag den 12.06.2022 kl.20.00 på advokat Hans Lothe sitt kontor på Sandane.

Sakliste:

1. Registrering

2. Val av møteleiar

3. Val av to til å underteikne møteboka

4. Godkjenning av årsoppgjeret

5. Andre tilkomne saker

Årsoppgjeret Iigg ved innkallinga her

Vel møtt

Styreleiar