Uncategorized

Årsmøte 2020

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i løypelaget søndag den 20. desember kl.20.00, på advokat Hans Lothe sitt kontor. Sakliste : Godkjenn ing av innkalling og sakliste og to til å underskrive møteboka. Årsoppgjer, årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding…