Om løypelaget

loyper2

Utvikfjellet Løypelag sitt føremål er å drifte skiløyper i området ved Utvikfjellet og tilgrensande områder som naturleg høyrer med. Laget skal også kunne kjøpe eller leige inn teknisk utstyr i den grad der er behov.

Laget har ikkje eit økonomisk føremål, og skal ikkje betale utbyte til medlemmene av laget.

Mogleg overskot på laget si drift skal nyttast til drift og framtidige investeringar.

 

Postadresse:

Utvikfjellet Løypelag
co/Advokat Hans Lothe
Postboks 138
6821 Sandane