Årsmøte i Løypelaget 6/12

Det vert med dette tillyst årsmøte i Utvikfjellet Løypelag 6/12/2016.

ÅRSMØTE

UTVIKFJELLET LØYPELAG SA

Det vert helde årsmøte i selskapet for 2015 på advokat Hans Lothe sitt kontor på Sandane tysdag 6/12-2016 kl.20.00.

Vanlege årsmøtesaker.

 Saksdokumenta er lagt ut på selskapet si heimeside eller kan fåast tilsendt ved henvending til mitt kontor.

Hans Lothe

Styreleiar

Årsmelding ligg vedlagt her